Clicky

Zorgverzekering Vergelijken 2015 voor de goedkoopste polis

Zorgverzekering Vergelijken 2015De juiste zorgverzekering kiezen

Het kiezen van de juiste zorgverzekering is moeilijker dan mensen aanvankelijk zullen denken. Er zijn verschillende factoren die het zorgverzekering vergelijken 2015 de moeite waard maken. Niet alleen de prijs is belangrijk, maar ook de dekking, en of de dekkingen passend zijn bij de persoonlijke situatie van de verzekerde. Al deze factoren bespreken we één voor één, zodat je straks een goede keuze kunt maken voor de zorgverzekering.

Basis zorgverzekering

De zorgverzekering is in twee verschillende smaken te vinden op de Nederlandse zorgmarkt: de basis zorgverzekering en de aanvullende zorgverzekering. De basis zorgverzekering is voor iedereen in Nederland verplicht, ook voor kinderen. Wel geldt voor kinderen onder de achttien jaar dat zij gratis zijn meeverzekerd via de basisverzekering van de ouders.

Voor volwassenen boven de achttien jaar geldt echter dat zij iedere maand een premie moeten betalen. Ook mensen die niet in Nederland wonen, maar er wel werken geldt dat zij verplicht zijn een basis zorgverzekering af te sluiten.

Acceptatieplicht voor basis zorgverzekeringen

Aangezien de basis zorgverzekering verplicht is, mogen zorgverzekeraars aanvragen van verzekerden niet weigeren. Als iemand een basis zorgverzekering kiest, dan moet de zorgverzekeraar de verzekerde aannemen. Het is de zorgverzekeraar in ieder geval niet toegestaan een selectie te maken tussen geslachten, kwalen, medische achtergronden of geloven. In Nederland hanteren we de regel dat iedereen toegang moet hebben tot de zorg, en dus iedereen een basis zorgverzekering af kan sluiten.

Eigen risico bij basis zorgverzekeringen

Voor een basis zorgverzekering geldt ook dat er een wettelijk verplicht eigen risico is ingesteld. Dit eigen risico betekent dat de eerste medische kosten door de verzekerde zelf betaald moeten worden en dus rechtstreeks verhaald worden op de verzekerde. Op die manier probeert de overheid de zorg in Nederland betaalbaar te houden.

Het wettelijk eigen risico is niet erg consistent en wordt eens per jaar vastgesteld, op advies van het College voor Zorgverzekeringen. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) neemt dat advies dan over.
Eigen risico’s kunnen in een jaar tijd behoorlijk stijgen. Zo steeg het eigen risico van 220 euro in 2012 naar 350 euro in 2013. Voor 2015 is het eigen risico op 375 euro vastgesteld.

Mensen die weinig zorg nodig hebben, betalen doorgaans niet de volledige prijs voor het eigen risico. Je betaalt dan alleen voor wat je verbruikt. Het is dus niet zo dat patiënten verplicht het volledige eigen risicobedrag moeten betalen, terwijl zij amper zorg gebruikt hebben.

Indien je meer medische kosten maakt dan je eigen risico, is er ook een positief punt aan het eigen risico. Als het eigen risico namelijk volledig voldaan is, neemt de zorgverzekeraar alle overige kosten voor haar rekening. Dit houdt in dat nadat de 360 euro betaald is, de zorgverzekeraar alle kosten daarna vergoed. Dat is uiteraard wel exclusief de eigen bijdrage.

Eigen bijdrage?

Nederland hanteert een wettelijke eigen bijdrage, die anders is dan het eigen risico. De eigen bijdrage betekent dat de verzekerde zelf het bedrag moet vergoeden. Vaak is dat het geval als het medicijnen buiten het Geneesmiddelen Vergoedingssysteem (GVS) valt. De verzekerde moet er rekening mee houden dat de eigen bijdrage niet meetelt voor het wettelijke eigen risico.

Wie bepaalt de dekking?

Een belangrijk punt voor het kijken naar de zorgverzekeringen, is de dekking. De dekking bij een basis zorgverzekering is bij alle verzekeraars gelijk. Het heeft geen enkel nut de dekking van een basis zorgverzekering onderling bij verzekeraars te vergelijken. Niet de zorgverzekeraar, maar de overheid beslist namelijk welke dekkingen wel of niet zijn opgenomen in het basispakket. Wel mag de verzekeraar zelf zijn premie kiezen. Maar omdat er sprake is van het aanbod van een homogeen product, betekent dit ook meteen een laag verschil in prijs.

Aanvullende zorgverzekering

Gezond leven is gezond blijvenVoor een uitgebreidere dekking kan de verzekerde ervoor kiezen een aparte zorgverzekering bovenop de basis zorgverzekering af te sluiten. Er gelden voor aanvullende zorgverzekeringen andere dekkingen, andere regels en andere premies.

De premieverschillen zijn namelijk fors groter dan bij een basis zorgverzekering. De aanvullende zorgverzekering mag namelijk volledig zelf de inhoud bepalen van een verzekering. Bovendien geldt dat de overheid een aanvullende zorgverzekering niet verplicht heeft gesteld. Doordat de verzekerde niet verplicht wordt een aanvullende verzekering af te sluiten, hoeft de zorgverzekeraar ook niemand verplicht te accepteren.

De zorgverzekeraar mag dus mensen weigeren op basis van geslacht, geloof of medische achtergrond. Voornamelijk voor aanvullende zorgverzekeringen is het vergelijken van zorgverzekeringen zeer interessant. De dekkingen zijn behoorlijk uiteenlopend, en bieden bijna een maatwerk voor de verschillende persoonlijke situaties die een verzekerde kan hebben.

In het kort kan men stellen dat een aanvullende zorgverzekering verder gaat, daar waar de basis zorgverzekering ophoudt. Daarvoor betaalt de verzekerde dan ook extra premie.

Natura of restitutie?

Naast dat zorgverzekeringen worden aangeboden in de basisvariant en de aanvullende variant, worden deze ook nog eens aangeboden in natura of restitutie. Door de verschillende verzekeringsvormen treedt er een verschil in premie op.

Een natura zorgverzekering is meestal goedkoper, voor wie waarde hecht aan de premie. Maar de vrijheden zijn ook een stuk beperkter. Zorg vanuit het basispakket wordt met een naturaverzekering vaak alleen vergoed als de zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten met de zorgaanbieder. In andere gevallen moet de verzekerde dan een eigen bijdrage leveren. Naturaverzekeringen zijn dus vooral gunstig voor mensen die weinig gebruikmaken van de zorg. De lijst met gecontracteerde zorgaanbieders is terug te vinden op de website van de zorgverzekeraar.

Een restitutieverzekering is om dezelfde reden misschien aantrekkelijker. De verzekerde mag namelijk zelf bepalen naar welke zorgaanbieder het gaan. Wel is de premie daardoor ook iets hoger, doordat de zorgverzekeraar meer administratief werk moet uitvoeren. Bovendien is een rechtstreekse declaratie van de zorgkosten vaak niet mogelijk. De verzekerde moet dan het verschuldigde bedrag eerst zelf betalen aan de zorgaanbieder, en vervolgens declareren bij de zorgverzekeraar. Daarna krijgt de verzekerde het bedrag weer uitgekeerd van de zorgverzekeraar.

Collectief verzekeren?

Een andere overweging, is het kiezen voor een collectieve zorgverzekering. Via collectieven in Nederland kunnen veel verzekerden in één keer kiezen voor dezelfde zorgverzekering. Vaak zijn collectieve zorgverzekeringen te vinden binnen bedrijven, stichtingen en maatschappelijke instellingen.

Een collectieve zorgverzekering sluit niet altijd aan op de persoonlijke situatie, en is om die reden niet altijd aantrekkelijk. Iemand die vaak zorg nodig heeft, kan misschien beter de zorgverzekeraar kiezen op basis van de persoonlijke situatie. Anders kan het voorkomen dat de dekkingen niet aansluiten bij de zorgkosten. Dat betekent dat de verzekerde dan zelf voor ongenode kosten komt te staan.

Maar een collectieve zorgverzekering kan ook juist erg voordelig zijn. Dat komt doordat de zorgverzekeraar veel klanten in één keer binnenhaalt via het collectief. Daardoor krijgen alle verzekerden binnen dat collectief een verlaagde premie.

Vergelijken

Nu alle factoren die nuttig zijn voor het zorgverzekering vergelijken 2015 besproken hebben, is het punt van vergelijken aangebroken. Weegt de dekking op tegen de persoonlijke situatie? Welke dekking is echt nodig, en is de verzekerde niet oververzekerd?

Als dan de nieuwe zorgverzekeraar gekozen is, kan de verzekerde niet onmiddellijk overstappen. Dat is alleen mogelijk tussen de laatste dag van december en de eerste dag van februari van het nieuwe kalenderjaar. Zeg de zorgverzekering dus tijdig op (medio eind november, begin december).