Clicky


Zorgverzekering 2015

Wat kunnen we verwachten?

De plannen voor het zorgverzekering 2015 jaar zijn nu al veel besproken. Zo had de regering plannen voor een inkomensafhankelijke zorgpremie en het afschaffen van de zorgtoeslag. Dat zorgde voor veel tegenstand. Uiteindelijk kwamen deze plannen te vervallen. Wat kunnen we verwachten in 2015?

Basisverzekering

De prijs voor een basisverzekering komt uit op ongeveer 1300 euro per jaar. Dat is de zogeheten nominale premie. In de toekomst stijgt dat bedrag, naar verwachting. Rond 2017 betaalt de verzekerde voor een basiszorgverzekering een goede 1500 euro per persoon.

Nog recht op zorgtoeslag?

Het recht op zorgtoeslag wordt aan banden gelegd. In 2015 mogen alleenstaanden nog 35.059 euro op jaarbasis verdienen. Voor partners geldt een totaalbedrag van 51.691 euro. Wie meer verdient, verliest zijn of haar recht op zorgtoeslag. In 2013 gold nog dat alleen mensen met een groot vermogen het recht op de zorgtoeslag verliezen. Dat pakt de overheid nu verder aan.

Natura

De restitutiepolis zal naar alle waarschijnlijkheid verdwijnen. Dat houdt in dat de verzekerde niet langer zelf de keuze heeft voor een ziekenhuis, fysiotherapeut of andere specialist. De zorgverzekeraar bepaalt naar welke zorgaanbieder de patiënt gaat. De zorgverzekeraar vergoedt alleen nog medische hulp van zorgaanbieders waar zij een contract mee heeft. Wie toch zelf de keuze wil houden, betaalt alle kosten zelf.Wat kunnen we verwachten van zorgverzekering 2015

De regering heeft wel een wijziging in de wet hiervoor aangebracht: de verzekeraar is verplicht om verzekerden tijdig op de hoogte te stellen over de contracten. Als de zorgverzekering geen contract heeft met een bepaalde fysiotherapeut, logopedist of ander medisch specialist, moet dat gemeld worden aan de verzekerde. Zo komt de patiënt niet voor hoge kosten te staan.

Aanvullende verzekeringen

In 2015 kan men nog steeds aanvullende verzekeringen afsluiten. Dit blijft hetzelfde. De overheid concentreert zich vooral op bezuinigingen in de basiszorg. De verklaring daarvoor is logisch: iedere Nederlander van achttien jaar en ouder heeft te maken met het basispakket. Daar zijn dus ook de besparingen te halen.

Het eigen risico

Naar verwachting zal het eigen risico in 2015 nog verder stijgen. Dat komt overeen met de trend: de afgelopen jaren is het eigen risico alleen maar gestegen. In 2011 bedroeg het eigen risico nog 170 euro. In 2012 was dat 220 euro. In 2013 ging het eigen risico omhoog naar 350 euro.

Aangezien de zorgminister flinke bezuinigingen moet doorvoeren, is het logisch dat volgend jaar het eigen risico omhoog gaat.

Zorgpremie

Hoe de zorgpremies en het basispakket er in 2015 uitzien, wordt in november 2013 bekendgemaakt.
In de media werd de afgelopen tijd bericht dat onder anderen Achmea, VGZ en CZ de premies zouden verlagen, na het behalen van grote winsten. Of de premieverlaging realiteit wordt, is nog maar de vraag.

Maatregelen gaan niet door

Het kabinet had allerlei extra maatregelen bedacht, om te bezuinigen op het zorgstelsel. Zo sprak men in het lenteakkoord af, dat liggeld voor opname in het ziekenhuis moest worden ingevoerd.

Ook zou er een eigen bijdrage in de geestelijke gezondheidszorg moeten gelden. Deze twee maatregelen zijn geschrapt. Wel komt er een procentuele eigen bijdrage voor de geestelijke gezondheidszorg.

Onterecht ziekenhuisbezoek

Wie in 2015 onterecht gebruikmaakt van het ziekenhuis, kan een boete verwachten. De verzekerde moet eerst langs de huisarts voor een consult. Pas als de huisarts doorverwijst naar de spoedeisende hulp, vergoedt de zorgverzekeraar de kosten hiervoor.

Geen verwijzing, maar toch naar de spoedeisende hulp? Dan geldt een boete van 50 euro. Boetes worden nooit door de zorgverzekeraar vergoed. Daarom geldt dit bedrag als een eigen bijdrage. Zo wordt onnodig ziekenhuisbezoek tegengegaan. Wie daadwerkelijk spoedeisende hulp nodig heeft, betaalt niets. Dat is dan ter beoordeling van de arts.

Fiscale voordelen

In 2015 verdwijnt de fiscale aftrek van zorgkosten. De besparing die de overheid daarmee doet, gaat naar de gemeenten. Dat houdt in dat de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) komt te vervallen. De overheid vervangt deze wet met gemeentelijk maatwerk.

Voor de vergoeding uit de Wtcg komt bovendien een korting op de eigen bijdrage voor de AWBZ en een korting op de eigen bijdrage voor de Wmo in de plaats. De precieze kortingen zijn niet wettelijk geregeld.

Nieuwe zorgverzekeraar?

Rob Adolfsen, voorheen topman van Agis, heeft plannen voor een nieuwe zorgverzekeraar. De nieuwe zorgverzekeraar zou ‘Anno12′ moeten gaan heten. Anno12 begint, als alle vergunningen dan rond zijn, rond 1 januari 2015 met het aanbieden van zorgverzekeringen.

Zorgpremie 2015 gaat omlaag

Naar verwachting daalt in 2015 de zorgpremie. De zorgverzekeraars hebben grote winsten geboekt, waardoor de premie omlaag kan. De premieverlaging is een reactie op minister Schippers van Volksgezondheid.

Kritiek

Minister Schippers kijkt uit naar de premieverlagingen. Ze uitte forse kritiek richting de zorgverzekeraars, nadat enorme winsten bekend werden. Zorgverzekeraars Achmea, VGZ en CZ maakten al bekend de zorgpremie 2015 in de maandelijkse vergoeding voor een basiszorgverzekering te laten dalen.

Eigen zak

Veel verzekerden denken dat er verzekeringsgeld aan de strijkstok blijft hangen. Een woordvoerder van CZ zei eens in een artikel van de Telegraaf dat de zorgverzekeraar bereid is om de premie te verlagen. Alleen al om aan te tonen dat CZ de winst niet in eigen zak steekt.

Achmea en VGZ geven aan het geld “niet onnodig op de plank te willen laten liggen.”

Hoe konden de verzekeraars zoveel verdienen?Premie van zorgverzekering in 2015 lager

De zorgverzekeraars konden zoveel winst maken, doordat de prijs van medicijnen sterk daalde. Bovendien verliepen octrooien op geneesmiddelen. Doordat een octrooi verloopt, kan een andere fabrikant hetzelfde medicijn (of een soortgelijk medicijn, met dezelfde werking) tegen een veel lagere prijs aanbieden. Dat levert de zorgverzekeraar voordeel op: de inkoopprijs van een medicijn is lager dan verwacht.

Als gevolg van de prijsdaling bij medicijnen, gaven de zorgverzekeraars 500 tot 750 miljoen euro minder uit. Een mooie reden om de zorgpremie te laten dalen. Uiteindelijk profiteert de verzekerde daarvan.

Toch betalen we meer

De prijs voor een zorgverzekering 2015 mag dan wel dalen, maar toch betaalt de verzekerde meer. Dat komt vooral doordat het eigen risico naar verwachting verder stijgt. Bovendien versobert het basispakket nogal. Dat betekent dat verzekerden meer medische zorg en medicijnen zelf moeten betalen.

Geen inkomensafhankelijke zorgpremie

In het Lenteakkoord van 2013 sprak de regering af om in 2015 een inkomensafhankelijke zorgpremie in te voeren. Op die manier zouden gezinnen met een lager inkomen er financieel op vooruit moeten gaan. Dat voorstel stuitte op veel verzet. Daarom is de inkomensafhankelijke zorgpremie afgeschaft, nog voor het ingevoerd werd.

Het verplicht eigen risico wordt daarentegen wel inkomensafhankelijk. De allerarmsten betalen nagenoeg geen eigen risico, terwijl de wat royaler verdienende verzekerde een hoog eigen risico betaalt.

Aanvullende verzekering

Natuurlijk hangt de zorgpremie ook af van welke zorg u nodig heeft. Wie kiest voor een extra tandartsverzekering, betaalt meer. Soms is het juist goedkoper om geen aanvullende verzekering te nemen en het bedrag voor een behandeling zelf te betalen.

Het is niet verplicht om een aanvullende verzekering bij dezelfde verzekeraar af te sluiten, als waar de basisverzekering loopt. Door de zorgverzekeringen te vergelijken komt u er achter waar u het voordeligst uit bent.

De cijfers en de vormen voor 2015

Hoewel er in het basispakket van de zorgverzekering 2015 inhoudelijk, op gebied van dekking, weinig verandert, betekent dat niet dat de zorgverzekering volledig stil ligt. Zo gaat de nominale premie iets omhoog, en verdwijnt de restitutiepolis. De rechten en plichten van de verzekerde veranderen. Ook kweekte de regering de afgelopen maanden flinke onduidelijkheid door berichtgeving over het wettelijk verplichte eigen risico. Nu betaalt iedereen nog hetzelfde bedrag aan eigen risico, maar dat zou in 2015 veranderen.

De premie

De premie zal in vergelijking met 2013 niet behoorlijk stijgen of dalen. Waarschijnlijk blijft de premie ongeveer gelijk. Er is wel een reële kans dat de premie misschien iets naar beneden zal gaan, als we de oproep van minister Schippers van Volksgezondheid mogen geloven.

De zorgverzekeringen maakten het afgelopen jaar meer winst. In de beleving van de minister kan deze winst teruggegeven worden aan de consument door de premie iets te verlagen. Naar alle waarschijnlijkheid zal de nominale premie (= een vast bedrag) van een zorgverzekering 2015 op zo’n 1300 euro per jaar komen te liggen. Dat betekent dat de maandelijkse premie iets boven de honderd euro ligt.

De vormen veranderen

De afgelopen jaren hebben vergelijkingssites altijd geprobeerd het verschil uit te leggen tussen een naturapolis en een restitutiepolis. Waarschijnlijk gaat dat vanaf 2015 volledig veranderen. De restitutiepolis zal vervangen worden met een naturapolis.

Nu kunnen consumenten nog kiezen naar welke zorgaanbieder zij het liefste gaan, indien zij een restitutiepolis hebben. De consument schiet zelf eerst de zorgkosten voor, en vraagt deze vervolgens terug aan de zorgverzekeraar middels een declaratie. Dit betekent dat de verzekerde dus ook naar een zorgaanbieder kan waar de zorgverzekeraar geen contract mee heeft afgesloten.

Maar dat zal het komende jaar volledig veranderen. Vanaf dan blijft alleen de naturapolis nog bestaan. Dit houdt in dat alle verzekerden alleen een zorgaanbieder kunnen kiezen waar de zorgverzekeraar een contract mee heeft afgesloten. Er komt een lijst met gecontracteerde fysiotherapeuten en ziekenhuizen. Alleen vanaf die lijst mag de verzekerde een zorgaanbieder kiezen. In alle andere gevallen vallen de zorgkosten dan buiten het basispakket en worden zij (deels) niet meer vergoed.

ZorgtoeslagCijfers en vormen voor de zorgverzekering in 2015

Nog meer cijfertjes: het recht op de zorgtoeslag zal veranderen. Net als voorgaande jaren legt de overheid een maximumbedrag vast. Iedereen die boven dit maximale inkomen verdient, heeft geen recht meer op zorgtoeslag. Voor alleenstaanden geldt dat zij niet meer dan 35.059 euro mogen verdienen. Wie meer verdient, heeft geen recht meer op zorgtoeslag en is welvarend genoeg de premie zelfstandig te kunnen betalen.

Voor partners geldt dat zij geen hoger verzamelinkomen dan 51.691 euro mogen hebben. Huishoudens die boven dit bedrag verdienen, hebben geen recht meer op zorgtoeslag.

Wel of geen inkomensafhankelijk eigen risico?

Sociale, linkse partijen in Nederland zijn een groot voorstander van het invoeren van een inkomensafhankelijk eigen risico. In 2013 betaalde iedereen nog hetzelfde bedrag aan eigen risico, namelijk 350 euro.

In eerste instantie zou per 2015 gekeken worden naar het inkomen van een huishouden. Op basis van dat inkomen zou dan het eigen risico berekend worden. Het idee daar achter is dat de hoogste inkomens de zwaarste lasten moeten tillen. Echter is het te vroeg dag om dit plan per 2015 in te voeren. Ook volgend jaar wordt er nog een wettelijk eigen risicobedrag gesteld, die voor iedereen hetzelfde zal blijven. Hoe hoog dat eigen risico wordt, is nog niet bekend.

Gesneuvelde plannen

Er waren nog meer plannen die uiteindelijk sneuvelden, net als het inkomensafhankelijk eigen risico.

Zo gaat het liggeld niet door. Het idee achter liggeld is dat mensen minder lang in een ziekenhuis verblijven, en dus minder ziektekosten maken. Het liggeld zou een soort eigen bijdrage worden. Per dag zou het liggeld zeven euro eigen bijdrage, buiten het eigen risico om, kosten. Dat plan gaat uiteindelijk niet door.

Ook een eigen bijdrage in de geestelijke gezondheidszorg komt er niet. Deze vaste bijdrage zou praktisch niet haalbaar zijn. Er komt daarvoor in de plaats een procentuele eigen bijdrage, maar het is nog onbekend hoe deze plannen uit het regeerakkoord zich zullen ontwikkelen.

Het laatste plan van de overheid dat sneuvelde, stuitte op veel weerzien van consumenten en ziekenhuizen. De overheid wilde onterechte bezoeken aan ziekenhuizen met ingang van volgend jaar beboeten. Verzekerden moeten eerst naar de huisarts en een doorverwijzing krijgen. Op eigen kracht naar de spoedeisende hulp, zonder tussenkomst van een huisarts, moest 50 euro gaan kosten. Deze eigen bijdrage is inmiddels al weer van tafel.
Zorg moet voor Nederland in iedereen toegankelijk zijn. Tegenstanders van het plan om een boete in te voeren, wezen erop dat de drempel tot de zorg door een dergelijke maatregel te hoog werd, en dus onwenselijk is.Onze bezoekers over ons

 • d2

  Dankzij zorgverzekering2015.com kwam ik erachter dat ik al jaren veel te veel betaal voor mijn zorgverzekering. Inmiddels ben ik overgestapt naar een andere zorgverzekeraar en bespaar ik flink op mijn premie.

  Gerard Vermeulen, Uroloog

 • p2

  Van sommige zorgverzekeraars wist ik eerlijk gezegd niet eens dat ze bestonden. Nu ben ik veel goedkoper uit dan voorgaande jaren. Het is best fijn eindelijk eens een overzichtelijke site tegen te komen waarop alles in normale mensentaal is uitgelegd.

  Frouke Vogel, Communicatie medewerker

 • p1

  De premie zal in vergelijking met 2013 niet behoorlijk stijgen of dalen. Waarschijnlijk blijft de premie ongeveer gelijk. Er is wel een reële kans dat de premie misschien iets naar beneden zal gaan, als we de oproep van minister Schippers van Volksgezondheid mogen geloven

  Eric Verhoeven, Ondernemer